ยึดอายัดทรัพย์ลูกหนี้ตามคำพิพากษาศาลของสหกรณ์ประชาร่วมใจหัวตะพาน จำกัด

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายวิทยา บรรหารวุฒิไกร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยนายตักกะพงษ์ สุขวรรณ นิติกรปฏิบัติการ และนายวิทวัส โคตบาล นิติกร เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่รังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ สาขาหัวตะพาน ร่วมนำชี้ที่ดินเพื่อยึดอายัดทรัพย์ลูกหนี้ตามคำพิพากษาศาล ของสหกรณ์ประชาร่วมใจหัวตะพาน จำกัด รวม 2 แปลง