×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/123062

ติดตามและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์โคกกลาง

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายเลิศชาย ภักดีไทย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส และนางสาวสวรรค์ นิละภา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ติดตามและแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์โคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกำหนดให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรส่งชำระหนี้ของโครงการกระบือยั่งยืน (CEO) มีสมาชิกมาชำระ จำนวน 7 ราย จำนวนเงิน 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านเครือซูด

{gallery}123062{/gallery}