ตรวจสอบบัญชีระหว่างปี กลุ่มเกษตรทำนานาผือ

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นางสาวนคร สุขดี นักวิชาการสหกรณ์ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ เข้าตรวจสอบเอกสารในการบันทึกบัญชีระหว่างปี ของกลุ่มเกษตรกรทำนานาผือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ