ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยนายสุริยัน ทองธรรมชาติ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมติดตามผลการปฏิบัติราชการ และโครงการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการในรอบเดือนธันวาคมของจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ