สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่สังเกตการณ์การรวบรวมผลผลิตยางพารา (ยางถ้วยก้อน)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายวิทยา บรรหารวุฒิไกร ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ลงพื้นที่สังเกตการณ์การรวบรวมผลผลิตยางพารา (ยางถ้วยก้อน) ของสหกรณ์กองทุนสวนยางนาแต้ จำกัด ต.นาแต้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ราคาประมูล 17.20 บาท/กก. และสหกรณ์กองทุนสวนยางชานุมาน จำกัด ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ราคาประมูล 21.63 บาท/กก.