กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ทำความสะอาด) ศูนย์ราชการจังหวัดอํานาจเจริญ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ทำความสะอาด) ศูนย์ราชการจังหวัดอํานาจเจริญ ทุกวันพุธ ณ บริเวณสระน้ำทางทิศเหนือ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ตามนโยบายของนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ให้ทุกภาคส่วนที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการ ได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ