สังเกตการณ์การรวบรวมยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคำโพน จำกัด

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสวน เพ่งพิศ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และนางสาวดาวรุ้ง ทุ่งเย็น เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคำโพน จำกัด ณ ตลาดประมูลยางพาราบ้านคำโพน เพื่อติดตามการรับชำระหนี้ค้างชำระ พร้อมสังเกตการณ์การรวบรวมน้ำยางสดจากสมาชิกสหกรณ์ฯ