ประชุมบูรณาการแผนงานโครงการเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายเอก อุ่นจิตต์วรรธนะ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมบูรณาการแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1 / 2563 โดยมีนายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายวสิษฐ์พล พุทธพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมติดตามแผนปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพิจารณาแนวทางการบูรณาการการทำงานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ