ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอำนาจเจริญ ในปี 2563 พร้อมติดตามโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในด้านการพัฒนาเกษตรแบบแปลงใหญ่ และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ