ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด new4  (เผยแพร่ วันที่ 14 ตุลาคม 2563)
 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด new4  (เผยแพร่ วันที่ 7 ตุลาคม 2563)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า คลิกเพื่อดูรายละเอียด  (เผยแพร่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า คลิกเพื่อดูรายละเอียด  (เผยแพร่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า คลิกเพื่อดูรายละเอียด  (เผยแพร่ วันที่ 30 มกราคม 2563)
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า คลิกเพื่อดูรายละเอียด  (แก้ไขและเผยแพร่ วันที่ 21 มกราคม 2563)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คลิกเพื่อดูรายละเอียด  (เผยแพร่ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คลิกเพื่อดูรายละเอียด  (เผยแพร่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คลิกเพื่อดูรายละเอียด  (เผยแพร่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562)
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คลิกเพื่อดูรายละเอียด  (เผยแพร่ วันที่ 30 เมษายน 2562)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ป้ายข่าวกิจกรรม

ระบบงาน

CPD Card Online Label2e project labelle sarabunmaill

Profile1profile2profile3business

jobsliplwel