วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณด้าน หน้าหอพระพุทธสิหิงค์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) เวลา 07.30 น. นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัด ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
อ่านเพิ่มเติม