วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางบานใจ มามาก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ 
อ่านเพิ่มเติม