วันที่ 28 กรกฎาคม 2565เวลา 10.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวับุรีรัมย์ โดย นายประกาศ กล่าวกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม 1 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดกลางพระอรามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
อ่านเพิ่มเติม