วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายภาคภูมิ ยอดน้ำคำ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2565 โดยมีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 
อ่านเพิ่มเติม