วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายสุภาพ เกิดบุญ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายภาคภูมิ ยอดน้ำคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม)
อ่านเพิ่มเติม