วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายสุภาพ เกิดบุญ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2565 เพื่อติดตามแผนและผลการปฏิบัติงานติดตามผลการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง การชำระบัญชี งบการเงินประจำปี 
อ่านเพิ่มเติม