HOPE001-1.jpg

 new 4 รายงานผลการขับเคลื่อนงาน/โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1 2 3 4 5 

6 10.png 7 8 9 1

ประกาศรับสมัครงาน

2134 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
2134 ประกาศการดำเนินการเลือกสรรจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
2134 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์   
2134 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   
2134 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   
2134 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   
2134 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ตั้ง 328/11 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  
2134 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
      ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 และ 2 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมนำใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างการและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
 

  

Icon news

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

รายงานผลการแนะนำส่งเสริมประจำปี (Annual Report)

- รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 new2 e0
แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหา ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- รายงานผลการแนะนำส่งเสริมฯ ประจำปี 2563

ANNUAL REPORT
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (รายละเอียดnew2 e0

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
 (รายละเอียด)
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (รายละเอียด) 
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (รายละเอียด)

 

if LinkedIn UI 15 2335590จัดซื้อจัดจ้าง (สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ประกาศ สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด
             เรื่อง จ้างถมที่ดิน และปรับระดับพร้อมบดอัด ความสูงจากระดับดินเดิม 1 เมตร เนื้อที่ 5 ไร่ new 4

 

if LinkedIn UI 15 2335590จัดซื้อจัดจ้าง (สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ประกาศ สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด
           เรื่อง จ้างก่อสร้างโรงอบ/รมยาง ขนาด 450 ตารางเมตร (ครั้งที่ 2) new 4
 ประกาศ สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด
           เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 173 แรงม้า (ครั้งที่ 2) new 4
 ประกาศ สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด
           เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 173 แรงม้า (ครั้งที่ 2) new 4
 ประกาศ สหกรณ์การเกษตรสตึก จำกัด
           เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 173 แรงม้า (ครั้งที่ 2) new 4
 ประกาศ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.บุรีรัมย์ จำกัด
           เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 173 แรงม้า (ครั้งที่ 2) new 4
 ประกาศ สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด
           เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 173 แรงม้า (ครั้งที่ 2) new 4
 ประกาศ สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด
           เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 173 แรงม้า (ครั้งที่ 2) new 4

 

if LinkedIn UI 15 2335590เข้าระบบ (Login) ภายในหน่วยงาน

if link basic blue 69523 รายงานการประชุม if link basic blue 69523 ภาพรวมจำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร if link basic blue 69523 พิมพ์ใบ Bill Payment สันนิบาตสหกรณ์
   


if LinkedIn UI 15 2335590เข้าระบบ (Login)  
 

if link basic blue 69523  ระบบ  Webmail if link basic blue 69523  ระบบ  Intranet  กรมฯ if link basic blue 69523  ระบบWebApplication if link basic blue 69523  ระบบ  PDA
if link basic blue 69523  Profile สหกรณ์ ระบบใหม่
if link basic blue 69523  Profile กลุ่มเกษตรกร if link basic blue 69523  Profile กลุ่มอาชีพ if link basic blue 69523  CATCONFERENCE 
if link basic blue 69523  แบบฟอร์มกรม if link basic blue 69523  การประหยัดพลังงาน if link basic blue 69523  ระบบพื้นฐานมาตรฐาน if link basic blue 69523  ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
if link basic blue 69523  ระบบจ่ายเงินเดือน if link basic blue 69523  รายงานมาตรฐาน สก-กลุ่ม if link basic blue 69523  E-Project if link basic blue 69523  E-GP พัสดุ
if link basic blue 69523  รายงานคลีนิกเกษตร if link basic blue 69523  รายงาน POC จังหวัด if link basic blue 69523  รายงาน PPIS จังหวัด if link basic blue 69523  สารบรรจังหวัด
if link basic blue 69523  ระบบบริการประชาชน if link basic blue 69523  รายงานการจัดสรรทุน if link basic blue 69523  แผนผังการให้บริการ if link basic blue 69523  สารบรรกรมส่งเสริมฯ
if link basic blue 69523  ระบบบันทึกพิกัด GPS

  if LinkedIn UI 15 2335590เอกสาร (ดาวน์โหลด)    

งานพัสดุ  
if link basic blue 69523 ขอเบิกพัสดุ if link basic blue 69523 แบบแจ้งรายการซ่อมครุภัณฑ์  
if link basic blue 69523 ขอซ่อมรถยนต์  if link basic blue 69523 แบบฟอร์มขอยกเลิกใช้รถยนต์  
if link basic blue 69523 ขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ส่วนกลาง if link basic blue 69523 ใบเสนอราคา  
if link basic blue 69523 ขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ต่างจังหวัด if link basic blue 69523 ระเบียบว่าด้วยการใช้รถยนต์ราชการ พ.ศ.2523  
if link basic blue 69523 ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ if link basic blue 69523 แผนเบิกวัสดุกลุ่มงาน    

 

if LinkedIn UI 15 2335590จัดซื้อจัดจ้าง (สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ประกาศ สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนลำไทรโยง จำกัด
           เรื่อง  สอบราคารถเกี่ยวนวดข้าว ขนาดไม่น้อยกว่า 82 แรงม้า (รายละเอียด)
 ประกาศ สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด 
          เรื่อง  สอบราคา  3  รายการ  (รายละเอียด)
 ประกาศ สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด 
          เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถตักล้อยางขนาดไม่น้อยกว่า 173 แรงม้มา  (รายละเอียด)
 ประกาศ สหกรณ์การเกษตรสตึก จำกัด 
          เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถตักล้อยางขนาดไม่น้อยกว่า 173 แรงม้มา  (รายละเอียด)
 ประกาศ  กลุ่มเกษตรทำนาปะเคียบ 
          เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถตักล้อยางขนาดไม่น้อยกว่า 173 แรงม้า  (รายละเอียด)
 ประกาศ  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์  จำกัด
          เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 173 แรงม้า(รายละเอียด)
ประกาศ สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์  จำกัด 
          เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถตักล้อยางขนาดไม่น้อยกว่า 173 แรงม้มา  (รายละเอียด)
ประกาศ สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด 
          เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักล้อยางขนาดไม่น้อยกว่า 173 แรงม้า (รายละเอียด)
ประกาศ สหกรณ์กรการเกษตรเมืองบุรีรัมย์  จำกัด
          เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถตักล้อยางขนาดไม่น้อยกว่า 173แรงม้า  (รายละเอียด)
ประกาศ สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ  จำกัด 
          เรื่อง การสอบราคาซื้อแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อนกว่า 95 แรงม้า (รายละเอียด)
 
 - ประกาศกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ เลขที่ 1/63 เรื่อง สอบราคาซื้อรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) 
   ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน  (ประกาศ / รายละเอียดคุณลักษณะ
 - ประกาศสหกรณ์การเกษตรปะคำ จำกัด เลขที่ 2/63 เรื่อง สอบราคาซื้อรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) 
   ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 ตัน จำนวน 1 คัน ครั้งที่  2 (รายละเอียด
ประกาศสหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์    จำกัด  
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโกดังขนาดไม่น้อยกว่า  476  ตารางเมตร จำนวน 1 งาน  และสอบราคาการจ้างก่อสร้างลานตาก ขนาดไม่น้อยกว่า 1,600  ตารางเมตร  จำนวน  1 งาน 
 (รายละเอียดประกาศ่) (เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2563)
ประกาศสหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด  จำกัด  
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเครปยาง  ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว  50 แรงม้า  จำนวน  1  ชุด  และขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว  110  แรงม้า 
จำนวน  1  ชุด 
 (รายละเอียดประกาศ) (เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 3/2563)
ประกาศสหกรณ์กองทุนสวนยางละหานทราย  จำกัด  
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องจักรีดยางเครป  ขนาดลูกรีดไม่น่อยกว่า 16  นิ้ว  ขนาดไม่น้อยกว่า 50  แรงม้า  จำนวน  2  เครื่อง 
 (รายละเอียดประกาศ) (รายละเอียดคุณลักษณะ)
ประกาศชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์  จำกัด  
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานตาก ขนาดไม่น้อยกว่า 1,4000  ตารางเมตร
 (รายละเอียดประกาศ) (เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2563)

 - ประกาศสหกรณ์การเกษตรปะคำ จำกัด เลขที่ 1/63 เรื่อง สอบราคาซื้อรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift)
   ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 ตัน จำนวน 1 คัน (รายละเอียด