ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

 

Judtang coop

 

ban video buildcoop