banner news24    

timeline 25640309 103255 14

 วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการอบรมทางไกลผ่านระบบ Conference   เรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" โดยถ่ายทอดมาจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

timeline 25640303 120144

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 นายชรินทร์ ไตรรัตน์วัฒนา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์สหยูเนี่ยนเขตบางปะกง จำกัด

timeline 20210303 113202

วันที่ 3 มีนาคม 64 นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์     <อ่านทั้งหมด>

 

 

abu061 ประชาสัมพันธ์   "คุยเฟื่องเรื่องสหกรณ์ "
S__56557574.jpg

      หัวข้ออื่นๆ     

abu061 ปณิธานความดี  

abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง)

abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)

 

 <อ่านทั้งหมด>