banner news24    

timeline 25650622 142749วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี   ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8, 9 พร้อมด้วย นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  นายอนุสรณ์  ศรีนาราง สหกรณ์จังหวัดนครนายก และ นายอารัญ จั่นจีน  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมตรวจประเมินสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

timeline 20220617 142308

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายสาธิต ปานขำ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ ทีมตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราชุดที่ 2 นำโดยนางสาวทวีวรรณ อุพิณ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยโคดามาพลาสติก จำกัด

S 24821770

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสาธิต ปานขำ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน คณะที่ 2.5 โดยมีนายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8, 9 

p02.png

คลิปกิจกรรมหน่วยงาน

1S__95117316.jpg   S__95068194.jpg   S__95068195.jpg
S__95068196.jpg   S__95068197.jpg    

    

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์     <อ่านทั้งหมด>

 

      หัวข้ออื่นๆ     

  

coop.jpg

 

 <อ่านทั้งหมด>