DSC 9637 11

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน เพื่อสร้างเสริมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย โดยจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยภายในงานได้จัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้สหกรณ์ นิทรรศการจากโรงเรียนๆต่าง เช่น โรงเรียนธนาคาร กิจกรรมสอนอาชีพ(สาธิตการทำกระยาสารท, จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของนักเรียน) ฯลฯ