timeline 25620613 191415

วันพฤหัสบดีที่ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.  นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2  เข้าร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการสหกรณ์พร้อมกับจัดกิจกรรมลดต้นทุนในครัวเรือนโดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักและน้ำยาล้างจานทำเอง

ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ "จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ณ  มัสยิดอัลอัซฮาร ตำบลสิงโตทอง  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี  นายประสงค์  คงเคารพธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี และตรวจเยี่ยมหน่วยบริการต่างๆ