10

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด ช่วยกระจายผลไม้(มังคุด)ของสหกรณ์การเกษตรขลุง จำกัด จังหวัดจันทบุรี     ที่ได้รับผลกระทบหรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

ระหว่างวันที่  20 และ 21 พฤษภาคม 2563 ให้กับสหกรณ์และหน่วยงานราชการในจังหวัดฉะเชิงเทราที่สนใจสั่งซื้อมังคุดรวมจำนวน 5,400 กิโลกรัม