สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ที่อยู่ : เลขที่ 10 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 038-511-243

โทรสาร : 038817-377

E-mail : email

เว็บไซต์ : http://webhost.cpd.go.th/chachoengsao/

map