ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม

                กลุ่มอาชีพบ้านนายาวสามัคคี สังกัด สหกรณ์การเกษตรบ้านนายาวสามัคคี จำกัด

    ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆดังต่อไปนี้

    1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนายาวสามัคคี

    2 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนายาวสามัคคี

    3 กลุ่มทอผ้าห่มบ้านทุ่งเหียง

    4 กลุ่มทอเสื่อบ้านนายาวสามัคคี

    5 กลุ่มผ้าขาวม้าบ้านนายาวสามัคคี

 

               กลุ่มได้จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ สังกัด สหกรณ์การเกษตรบ้านนายาวสามัคคี จำกัดเมื่อปี พ.ศ.2545 และอยู่ในพระราชอุปถัมภ์ของสมเด็จพระ   

    กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากเป็นกลุ่มอาชีพที่อยู่ในท้องถิ่นธุรกันดาร 

 

    ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของกลุ่มได้แก่

    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนายาวสามัคคี

    ผลิตภัณฑ์เต้าเจี๊ยว ซีอิ้ว ขิงผง มะตูมผง  ชาสมุนไพร ครีมนวดผม แชมพูสมุนไพร

 

    กลุ่มชุดนักเรียนตัดเย็บบ้านนายาวสามัคคี

    ผลิตภัณฑ์ ชุดนักเรียนตัดเย็บ พวงกุญแจ กล่องใส่กระดาษทิซซู่ กระเป๋าเป้ตัดเย็บ

 

    กลุ่มทอเสื่อกกบ้านนายาวสามัคคี

    ผลิตภัณฑ์ จากเสื่อกก ได้แก่รองเท้าแตะ หมวก กล่องใส่กระดาษทิซซู่ ฯลฯ

 

    กลุ่มผ้าขาวม้าบ้านนายาวสามัคคี

    ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ

 

    กลุ่มทอผ้าห่มบ้านทุ่งเหียง

    ผลิตภัณฑ์ผ้าห่มทอมือ ลูกประคบสมุนไพร

    ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มส่วนใหญ่ส่งจำหน่ายยัง ร้านภูฟ้า ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ 

    สามารถติดต่อขอซื้อสินค้าได้ที่กลุ่มที่หมายเลขโทรศัพท์ 087-1746634

    กลุ่มได้รับมาตรฐานต่างๆ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) มาตรฐานOTOP

    มาตรฐานสินค้าสหกรณ์ (สมส)