นักการเงินของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา(รับผิดชอบตรวจการ ตรวจสอบกิจการ

และฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ร่วมกับผู้ตรวจการสหกรณ์จากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดังต่อไปนี้)

1) นางสาวศศิวิมล  ธรรมกิรติ   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  
    1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด
    2. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธโสธร จำกัด
    3. สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ จำกัด 
    4. สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบที่ 11 จำกัด
    5. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด 
    6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ลฉะเชิงเทรา จำกัด
    7. สหกรณ์ออมทรัพย์ประสานกิจ จำกัด    
    8. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยตาบูชิ อิเล็คทริค จำกัด
    9. สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยนำศิริอินเตอร์แท๊กซ์ จำกัด 
  10. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานพานาโซนิค จำกัด  
  11. สหกรณ์ออมทรัพย์สยามชาร์ป จำกัด  
  12. สหกรณ์ออมทรัพย์สหยูเนี่ยนเขตบางปะกง จำกัด 
  13. สหกรณ์ออมทรัพย์โกลบอลแอนด์ไทยซอน จำกัด
  14. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักส์ จำกัด
  15. สหกรณ์ออมทรัพย์ ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต จำกัด

 

2) นางสาวสุภาลักษณ์  คูหา  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
    1. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจฉะเชิงเทรา จำกัด  
    2. สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ จำกัด
    3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด 
    4. สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสุรา จำกัด
    5. สหกรณ์ออมทรัพย์ทาคอม จำกัด
    6. สหกรณ์ออมทรัพย์ เอส พี เอส จำกัด      
    7. สหกรณ์ออมทรัพย์ฟงซันซื่อเฉิง จำกัด
    8. สหกรณ์ออมทรัพย์โตโยต้าโบโชคุเกตเวย์ จำกัด
    9. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพวายเอสภัณฑ์ จำกัด 
  10. สหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านเมืองฉะเชิงเทรา จำกัด 
  11. สหกรณ์ออมทรัพย์โทคิน จำกัด
  12. สหกรณ์ออมทรัพย์โยชิโน จำกัด
  13. สหกรณ์ออมทรัพย์เซ็มไทย จำกัด
  14. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยโคดามาพลาสติก จำกัด