banner news24    

DSC 9637 11

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน เพื่อสร้างเสริมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย โดยจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยภายในงานได้จัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้สหกรณ์ นิทรรศการจากโรงเรียนๆต่าง เช่น โรงเรียนธนาคาร กิจกรรมสอนอาชีพ(สาธิตการทำกระยาสารท, จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของนักเรียน) ฯลฯ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์     <อ่านทั้งหมด>

 abu061     443273111

 

      หัวข้ออื่นๆ     

abu061 ปณิธานความดี  

abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง)

abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)

 

 <อ่านทั้งหมด>