ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา  เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 

(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และพัสดุได้รับการทดแทน

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

คลิก เพื่อดาวน์โหลด

 

 

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงวันที่ 27 กันยายน 2565

คลิกที่นี่ดาวน์โหลด

 

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลงวันที่ 27 กันยายน 2565

คลิกที่นี่ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงวันที่ 27 กันยายน 2565

คลิกที่นี่ดาวน์โหลด