ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนนะและขนส่ง) 

ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลดที่นี่!