ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส ที่ 4 (เดือน ก.ค. - ก.ย. 64)

ดาวน์โหลดที่นี่!