ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อยกตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) 

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2565

ดาวโหลดที่นี่!