ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566

 

คลิกที่นี่ดาวน์โหลด