ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E bidding)

ลงวันที่ 26 กันยายน 2565

คลิกที่นี่ดาวน์โหลด