ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา  เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 

(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด