banner news

DSC 7896

นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมโรงงานรมควันยางพารา ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราคลองตะเกรา เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 62 ซึ่งโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 17 บ้านซอย 5 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนายพิชัย สิทธิ์ภานุวงค์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ให้การต้อนรับ

IMG 0515

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายก่อเกียรติ สวนศิริ  สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2562  ณ บ้านนาอิสาน หมู่ที่่ 16  ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต  ซึ่งวันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 

timeline 25620214 102544

วันพฤหัสบดีที่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการสหกรณ์พร้อมกับจัดกิจกรรมลดต้นทุนในครัวเรือนโดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักและน้ำยาล้างจานทำเอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์

           abu061 443273111

           abu061 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

           abu061 ปณิธานความดี  

           abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง) 

           abu061 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่ 3111/2561 ลว.8 ต.ค. 61 

            abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

           abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)