banner news24    

P1120236

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 0003 0

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  ขบการสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่สำนักงานสวนหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2563   ณ ห้องประชุมอาคารสนับสนุน (ชั้น8)  โรงพยาบาลพุทธ โสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์     <อ่านทั้งหมด>

 abu061     443273111

 

      หัวข้ออื่นๆ     

abu061 ปณิธานความดี  

abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง)

abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)

 

 <อ่านทั้งหมด>