banner news24    

IMG 0082

นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางสมศรี คนมั่น นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ นำทีม ข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมโครงการวันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดฉะเชิงเทรา 

S 41164803

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ฯและพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร

14652

วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสมศรี คนมั่น นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก ซึ่งในงานประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการผลสำเร็จของศูนย์ฯ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์     <อ่านทั้งหมด>

 abu061     443273111

 

      หัวข้ออื่นๆ     

abu061 ปณิธานความดี  

abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง)

abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)

 

 <อ่านทั้งหมด>