banner news

DSC 5001 1

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายอดุลย์  คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา นำทีมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ร่วมจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา  ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

DSC 4889

 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา นำทีมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และได้ปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัว บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

 0009

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม2561 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ "จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ณ วัดเสม็ดเหนือ ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์

           abu061 443273111

           abu061 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

           abu061 ปณิธานความดี  

           abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง) 

           abu061 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่ 3111/2561 ลว.8 ต.ค. 61 

            abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

           abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)