วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และ ศาลพระภูมิศาลากลางจังหวัดชัยนาท (ศาลตายาย) และสวนนกชัยนาท

โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีและถวานเครื่องบวงสรวง เครื่องสังเวย ณ บริเวณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท และบริเวณสวนนกจังหัวดชัยนาท

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว