วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท  พร้อมด้วยนายศุวมิตร อิ่มฤทธา ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นายพงษ์ศักดิ์ อยู่เล่ห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและแนะนำให้สหกรณ์ดำเนินการด้านการบริหารจัดการโรงรับน้ำนมดิบอย่างมีระบบ และการบริหารให้ได้จุดคุ้มทุน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของสหกรณ์ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ การเตรียมความพร้อมปรับปรุงอาคารรวบรวมน้ำนม ณ สหกรณ์การเกษตรไพรนกยูง จำกัด อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว