วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค (ธ.ก.ส.) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 พร้อมจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda Wave-i ให้กับลูกค้าผู้ฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชค

(เล่มสีแดง) โดยมีนางมาเรียม เรืองปราชญ์ คลังจังหวัดชัยนาท เป็นประธานกล่าวเปิดงานและจับรางวัลทวีโชค รางวัลที่ 1 รถยนต์ TOYOTA Yaris จำนวน 1 รางวัล ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางลือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว