วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 10/2563 เพื่อรับทราบการจัดงานวันดินโลก 2563 สถานการณ์น้ำและการคาดหมายลักษณะอากาศ การประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จังหวัดชัยนาท

การเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว , มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563/64

โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว