ban information11

 japan

 

โครงการผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ปี 2564
สำหรับสมาชิกหรือลูกหลานสมาชิก สหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร ยกเว้นสหกรณ์ประมง
ผู้สนใจจัดทำใบสมัครโดยจะต้องได้รับคำยินยอมรับรองจากผู้ปกครอง และจากสถาบันเกษตรกร
จัดส่งให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2563

    Link รายละเอียดโครงการ  https://qrgo.page.link/jHk1e
    Link ใบสมัคร https://qrgo.page.link/jrfio
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังชี้แจงโครงการเพิ่มเติมผ่าน Facebook Live เพจ “กรมส่งเสริมสหกรณ์”
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

arrowแผนพับประชาสัมพันธ์

 

 

ban information1


×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

แผนที่ตั้งสำนักงาน