วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายปรีชา ลาภารัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเตรียมผลักดันส่งเสริมให้เป็นร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ที่มีคุณภาพและ ปลอดภัย ได้แก่ ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ ข้าวสาร และสินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆ ของสมาชิก  ตลอดจนสินค้าจากสมาชิกของสหกรณ์ต่าง ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์