วันที่ 17 มกราคม 2563 นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์การตลาด เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว กำลังการผลิต 2 ตัน/ชม.ของสหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพรวบรวมและแปรรูปข้าวในสหกรณ์การเกษตร”  ซึ่งสหกรณ์กำลังเร่งเดินเครื่องผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข6 และ เมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 อย่างต่อเนื่อง เพื่อรอจำหน่ายให้กับสมาชิกนำไปเพาะปลูก ในปีการผลิต 2563 นี้

 

 630117 1

630117 2