วันที่ 17 มกราคม 2563 นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ปี พ.ศ. 2560 ของสหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด พื้นที่ดำเนินการ 40 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 4 เมกะวัตต์ (MWp) เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

 630117 11