คอมโพเน้นท์

ban information11

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1 อัตรา)

preview รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 preview (03/01/2563)
preview รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (23/12/2562)
preview ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  (06/12/2562)

 

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน (พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา)
preview 
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (24/10/2562)
preview
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ   (18/10/2562)
preview
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน (พนักงานขับรถยนต์) (07/10/2562)

 

 

 

 

 

 

ban information1


×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

แผนที่ตั้งสำนักงาน