ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดจันทบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ  icon_new11.gif

ประกาศจังหวัดจันทบุรี ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  

ประชาสัมพันธ์โครงการขยายผลทุนปริญญาตรี  

ประกาศจังหวัดจันทบุรี ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดจันทบุรี 

แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรผ่านสำนักงานคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ  VTR icon_new11.gif

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย  icon_new11.gif

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ปิดรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2565 หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดจันทบุรี โทร: 065-510-1869, 062-609-3916 Line ID: moc.chan12345 E-mail: songserm065@gmail.com 

271603750 2468068146662493 1917734266505943087 n

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรากระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6CA57031 0332 40E3 8A7F BFA8ED446E97

"การตั้งสหกรณ์ที่มีคุณภาพ คือการติดกระดุมเม็ดแรก" การตั้งสหกรณ์ขึ้นใหม่จะต้องเกิดจากความร่วมมือกันในการช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน ต้องมีความพร้อม และสามารถพัฒนาสหกรณ์ให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง - นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ปิดทำการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

"การรวมกลุ่ม" เพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกันในรูปแบบสหกรณ์นั้น นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพและสวัสดิการของสมาชิกสหกรณ์เองแล้ว ยังมุ่งสร้างประโยชน์เพื่อให้คนในชุมชนได้ “ดูแลกัน” “พึ่งพาอาศัยกัน” ช่วยกันสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะใน "ด้านเกษตรกรรม" การรวมกลุ่ม จะช่วยลดต้นทุนการผลิต ขยายช่องทางการตลาด สร้างอำนาจต่อรอง จนก่อเกิดความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน