ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ  เรื่องสหกรณ์ขอบริจาคอุปกรณ์การตลาด 

ประกาศ เรื่องการยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 

ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาด ที่ 54/2563  

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษาะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนิติกร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนิติกร

ประกาศ แก้ไขประกาศรับสมัครสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

ประกาศ รับสมัครสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ