กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)ประจำปี 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวมะลิวัลย์ เพชรายุทธกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ประจำอยู่นอกพื้นที่ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ที่ตั้งสำนักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และนิคมสหกรณ์อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

1
2
3
4
5