• king10
  • 007
  • 008

Zero

spot "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

spot 1      spot 2       spot 3

 

ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เรื่อง แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย คลิก 

ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เรื่อง นโยบายการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน คลิก 

ประชาสัมพันธ์ VTR สรุปผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น ประจำเดือน ธ.ค. 2564 - ม.ค. 2565 คลิก

ประชาสัมพันธ์ VTR โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร คลิก

ประชาสัมพันธ์ VTR สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย คลิก

Infographic เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ด้านการจำหน่ายข้าว ของสหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด คลิก 

Infographic เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ด้านการจำหน่ายกาแฟ ของสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตวาวี จำกัด คลิก 

ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) คลิก 

ประชาสัมพันธ์ Moac Of Moac วัฒนธรรมองค์กรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

ประชาสัมพันธ์ ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่   คลิก 

ประชาสัมพันธ์  โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯเรียบร้อยแล้ว

สามารถเข้าร่วมกลุ่ม Line ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตาม  QR Code 

                                                                     LINE P2020416 163246


  ban 5yearscpd

 

banner camara

หนาปก คลป 2     หนาปก คลป 2

VTR โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน             VTR สรุปผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น
            สานต่ออาชีพการเกษตร                                ประจำเดือน ธ.ค. 2564 - ม.ค. 2565

new director2564
 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 Email : wisit@cpd.go.th

M Tha Phon NaNak
    นายถาพร ณ นคร
 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

ผู้ตรวจราชการกรมส่วนกลาง
และเขตตรวจราชการที่ 15,16
Email : tapon@cpd.go.th

Anek2564
     นายเอนก ชื่นใจ
    สหกรณ์จังหวัดเชียงราย
Email : anek_c@cpd.go.th

 facebook

 

 t2019

197068
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
170
61
231
196129
1554
3547
197068

Your IP: 18.232.53.185
2022-05-16 19:40
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai

517920