12 มิถุนายน 2561 นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางอำนวยพร มากไมตรี ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นำนักเรียน และครู จากโรงเรียน ตชด. จำนวน 235 คน ไปศึกษาดูงาน หอประวัติศาสตร์เชียงราย ท้องฟ้าจำลองและวัดห้วยปลากั้ง อำเภอเมืองเชียงราย